Herroeping en retournering

U heeft het recht (zie hiervoor tevens de Gebruikersvoorwaarden Consument) om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, door u of een door u aangewezen derde, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Vanzelfsprekend kunt u hier alleen een beroep op doen indien u de goederen heeft gekocht via het platform VraagBod.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient u gebruik te maken van de retourmeldingsmogelijkheid in uw klantaccount: Bestellingen / knop “Ik wil dit artikel retourneren.”. U ontvangt dan van ons een bevestiging van uw retourmelding.

U dient na de retourmelding de goederen binnen 14 dagen in goede staat en conform de retourinstructies aan de aanbieder (waar u het goed gekocht heeft) terug te sturen. De kosten van het terugsturen van de goederen komen voor uw rekening.

Zodra de aanbieder uw goed(eren) heeft ontvangen zal hij deze controleren. Geretourneerde goederen moeten ongebruikt en in goede staat aan de aanbieder worden teruggestuurd. Zodra u de goederen terugstuurt aan de aanbieder dient u deze goed te verpakken zodat de goederen niet beschadigen. Indien de aanbieder constateert, dat de goederen gebruikt of beschadigd zijn is het mogelijk dat hij terugbetaling van het door u betaalde bedrag weigert. U dient vervolgens met de aanbieder in overleg te treden ten aanzien van een oplossing hiervan. VraagBod is hierin geen partij.

Zodra aan alle voorwaarden van herroeping en retournering is voldaan zullen wij er voor zorgdragen, dat u het aan ons betaalde bedrag binnen 14 dagen retour heeft ontvangen, met uitzondering van de meerkosten ten gevolge van uw keuze voor een andere betaalmogelijkheid dan iDEAL.